Nyelvi interakciók a Csángó Bentlakásban

(Kutatásvezető: Bodó Csanád)

Nyelvi revitalizáció, szocializáció és ideológia a Csángó Bentlakások diákjai körében című OTKA-kutatás 2019 decembere és 2023 novembere között vizsgálja a moldvai magyar nyelvi revitalizáció középiskolás résztvevőinek mindennapi nyelvi interakcióit. A kutatás résztvevői: Barabás Blanka, Bárth M. János, Fazakas Noémi, Heltai János Imre, Petteri Laihonen (2021-től), Lajos Veronika, Peti Lehel és Trunki Péter.

A nyelvi revitalizáció sokak szerint akkor sikeres, ha az érintett nyelvet nemcsak ismerik, azaz megtanulják a beszélők, hanem használják is. A használat itt elsősorban olyan társas interakciókat jelent, amelyek a nyelvi revitalizáció szűk kontextusain, azaz a formális vagy informális oktatáson és a reprezentatív eseményeken túl valósulnak meg. Ezeknek a kevésbé intézményesült társas interakcióknak a nyelvi revitalizációban betöltött szerepéről igen keveset tudunk. A kutatás középpontjában az a kérdés áll, hogy milyen szociolingvisztikai jellemzői vannak a nyelvi revitalizációban résztvevő beszélők mindennapi társas interakcióinak. Ezt a kérdést a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program azon résztvevőinek körében vizsgáljuk meg, akik Erdélyben járnak magyar nyelvű középiskolába vagy moldvai román tannyelvű iskolában tanulnak, és a Program által számukra Csíkszeredában vagy Bákóban létrehozott kollégiumban élnek. Feltevésünk szerint e diákok mindennapi nyelvi gyakorlataikban egyszerre vannak tekintettel a Program és az otthoni (moldvai) nyelvi környezet egynyelvű nyelvi rezsimjei között fennálló konfliktusokra és az ezekhez kapcsolódó diszkurzív kényszerekre, mikor a Program nyelv- és identitáspolitikáját a nyelvi revitalizáció lokális folyamataiban újraértelmezik. A kutatás célja e folyamatok és a róluk kialakított nyelvi ideológiák etnográfiai leírása, a középiskolás éveket kísérő nyelvi szocializáció longitudinális vizsgálata, valamint a diákok bevonódásával járó részvételi kutatás keretében a Program nyelvi reprezentációinak a saját perspektívájukból való alakítása.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: