Hírek

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör decemberi találkozója

Digitális találkozónk időpontja kivételesen e hó harmadik keddje, 2020. december 15-e, 18 óra. A beszélgetés a Zoomon folyik. Ehhez kérjük, hogy az érdeklődők jelezzék Barabás Blankának a részvételi szándékukat ezen a címen: barabasblanka1@gmail.com. A meghívót röviddel a kezdési időpont előtt küldjük szét. A téma Luisa Martín Rojo The “self-made speaker” (The neoliberal governance of speakers) című tanulmánya, amely a Language and Neoliberal Governmentality (szerk. Uő. és Alfonso Del Percio; Routledge, 2019., 162–189) kötetben jelent meg (a fejezet a címére kattintva érhető el az Academia.edu honlapjáról).

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör informális rendezvény, amelyen vagy újabb jelentős publikációkat beszélünk meg, vagy egymás folyamatban lévő kutatásáról beszélgetünk. A résztvevők köre nyitott; bárkit szívesen látunk, akár szociolingvisztikai előképzettség nélkül, de annak is örülünk, ha valaki társas interakciókból nyert adatainak az elemzését és értelmezését mutatja be a résztvevőknek. Az általunk vizsgált témákról lásd Kutatásaink rovatunkat. Az Olvasókör találkozóit minden hónap második keddjén tartjuk 6-tól, Bodó Csanád (bodo.csanad@btk.elte.hu) és Heltai János Imre (heltai.janos@kre.hu) koordinálásával. A találkozók 70–75 perc időtartamúak.

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör novemberi találkozója

Digitális találkozónk időpontja 2020. november 10-e (kedd) 18 óra. A beszélgetés a Zoomon folyik. Ehhez kérjük, hogy az érdeklődők jelezzék Barabás Blankának a részvételi szándékukat ezen a címen: barabasblanka1@gmail.com. A meghívót röviddel a kezdési időpont előtt küldjük szét. A téma Heltai János Imre aktuális kutatási projektje, amelyet Depresszió és globalizácó Szabolcsban – Nyelvészeti etnográfiai vizsgálatok egy alföldi kisvárosban címmel mutat be az olvasókör résztvevőinek.

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör informális rendezvény, amelyen vagy újabb jelentős publikációkat beszélünk meg, vagy egymás folyamatban lévő kutatásáról beszélgetünk. A résztvevők köre nyitott; bárkit szívesen látunk, akár szociolingvisztikai előképzettség nélkül, de annak is örülünk, ha valaki társas interakciókból nyert adatainak az elemzését és értelmezését mutatja be a résztvevőknek. Az általunk vizsgált témákról lásd Kutatásaink rovatunkat. Az Olvasókör találkozóit minden hónap második keddjén tartjuk 6-tól, Bodó Csanád (bodo.csanad@btk.elte.hu) és Heltai János Imre (heltai.janos@kre.hu) koordinálásával. A találkozók 70–75 perc időtartamúak.

Megjelent Heltai János Imre kötete a transzlingválásról

Heltai János Imre Transzlingválás – Elmélet és gyakorlat című könyve a Gondolat Kiadónál jelent meg. A kötet a kétnyelvű magyarországi romák beszédének leírásához a transzlingválás koncepcióját alkalmazza, és a Transzlingvális osztálytermi kommunikáció és hatékony tanulásszervezés Tiszavasváriban című projekt eddigi eredményeit foglalja össze. A projekt honlapja: http://translangedu.hu.

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör októberi találkozója

Digitális találkozónk időpontja 2020. október 13-a (kedd) 18 óra. A beszélgetés a Google Hangouts Meeten folyik. Ehhez kérjük, hogy az érdeklődők jelezzék Barabás Blankának a részvételi szándékukat ezen a címen: barabasblanka1@gmail.com. A meghívót röviddel a kezdési időpont előtt küldjük szét. A téma Alastair Pennycook Posthumanist Applied Linguistics című tanulmánya, amely itt jelent meg: Applied Linguistics 39(4) [2018.]: 445–461. A cikk a címére kattintva szabadon letölthető. További olvasmány a témához James Costa Through the looking glass: Politics of language and nature, and the disqualification of vernacular forms of knowledge című rövid esszéje a Language, Culture and Society c. folyóiratból (2. évf., 1. szám [2020.], 126–134.

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör informális rendezvény, amelyen vagy újabb jelentős publikációkat beszélünk meg, vagy egymás folyamatban lévő kutatásáról beszélgetünk. A résztvevők köre nyitott; bárkit szívesen látunk, akár szociolingvisztikai előképzettség nélkül, de annak is örülünk, ha valaki társas interakciókból nyert adatainak az elemzését és értelmezését mutatja be a résztvevőknek. Az általunk vizsgált témákról lásd Kutatásaink rovatunkat. Az Olvasókör találkozóit minden hónap második keddjén tartjuk 6-tól, Bodó Csanád (bodo.csanad@btk.elte.hu) és Heltai János Imre (heltai.janos@kre.hu) koordinálásával. A találkozók 70–75 perc időtartamúak.

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör szeptemberi találkozója

A nyári szünetet követő első digitális találkozónk időpontja 2020. szeptember 15-e (kedd) 18 óra. A beszélgetés a Google Hangouts Meeten folyik. Ehhez kérjük, hogy az érdeklődők jelezzék Barabás Blankának a részvételi szándékukat ezen a címen: barabasblanka1@gmail.com. A meghívót röviddel a kezdési időpont előtt küldjük szét. A téma Susan Gal Regiszterek körforgásban: Az interdiszkurzivitás társadalmi szerveződése című tanulmánya, amelynek itt elérhető magyar nyelvű változata hamarosan a Replika című folyóirat nyelvészeti etnográfiáról és antropológiáról szóló tematikus összeállításában lesz olvasható.

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör informális rendezvény, amelyen vagy újabb jelentős publikációkat beszélünk meg, vagy egymás folyamatban lévő kutatásáról beszélgetünk. A résztvevők köre nyitott; bárkit szívesen látunk, akár szociolingvisztikai előképzettség nélkül, de annak is örülünk, ha valaki társas interakciókból nyert adatainak az elemzését és értelmezését mutatja be a résztvevőknek. Az általunk vizsgált témákról lásd Kutatásaink rovatunkat. Az Olvasókör találkozóit minden hónap második keddjén tartjuk 6-tól, Bodó Csanád (bodo.csanad@btk.elte.hu) és Heltai János Imre (heltai.janos@kre.hu) koordinálásával. A találkozók 70–75 perc időtartamúak.

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör júniusi találkozója

A nyári szünet előtti utolsó digitális találkozónk időpontja 2020. június 9-e (kedd) 18 óra. A beszélgetés a Google Hangouts Meeten folyik. Ehhez kérjük, hogy az érdeklődők jelezzék Barabás Blankának a részvételi szándékukat ezen a címen: barabasblanka1@gmail.com. A meghívót röviddel a kezdési időpont előtt küldjük szét. A téma Ben Rampton és Constadina Charalambous tanulmánya, amelynek címe Sociolinguistics and everyday (in)securitisation (Journal of Sociolinguistics 24 [2020.]: 75–88). A cikkhez fűzött kommentárokat és a dialógust záró tanulmányt lásd a Journal of Sociolinguistics ugyanezen számában (a szövegek szabadon letölthetők).

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör informális rendezvény, amelyen vagy újabb jelentős publikációkat beszélünk meg, vagy egymás folyamatban lévő kutatásáról beszélgetünk. A résztvevők köre nyitott; bárkit szívesen látunk, akár szociolingvisztikai előképzettség nélkül, de annak is örülünk, ha valaki társas interakciókból nyert adatainak az elemzését és értelmezését mutatja be a résztvevőknek. Az általunk vizsgált témákról lásd Kutatásaink rovatunkat. Az Olvasókör találkozóit minden hónap második keddjén tartjuk 6-tól, Bodó Csanád (bodo.csanad@btk.elte.hu) és Heltai János Imre (heltai.janos@kre.hu) koordinálásával. A találkozók 70–75 perc időtartamúak.

Digitális vitakör a részvételiségről: a harmadik alkalom

Csángó Bentlakás kutatásához kapcsolódóan a NYET és az OTKA-kutatócsoport a részvételiség témakörében digitális vitakört szervez, amelynek a kimenete a koncepció szociolingvisztikai alkalmazásairól szóló tanulmány lesz. Harmadik alkalommal Jani-Demetriou Bernadett és Bodó Csanád referál Anne Burns Collaborative Action Research for English Language Teachers című könyvéről (Cambridge University Press, 1999.).

A vitakör harmadik alkalmát június 5-én, budapesti idő szerint 13–15 óra között tartjuk. A beszélgetés Google Hangouts Meeten folyik. Kérjük, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat ezen a címen jelezzék Barabás Blankának: barabasblanka1@gmail.com. A meghívót röviddel a kezdési időpont előtt küldjük szét.

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör májusi találkozója

Második digitális találkozónk időpontja 2020. május 12-e (kedd) 18 óra. A beszélgetés a Google Hangouts Meeten folyik. Ehhez kérjük, hogy az érdeklődők jelezzék Barabás Blankának a részvételi szándékukat ezen a címen: barabasblanka1@gmail.com. A meghívót röviddel a kezdési időpont előtt küldjük szét. A téma Kristin Vold Lexander és Jannis Androutsopoulos tavaly megjelent tanulmánya, amelynek címe Working
with mediagrams: a methodology for collaborative research on mediational repertoires in multilingual families
(Journal of Multilingual and Multicultural Development).

A kritikai szociolingvisztikai olvasókör informális rendezvény, amelyen vagy újabb jelentős publikációkat beszélünk meg, vagy egymás folyamatban lévő kutatásáról beszélgetünk. A résztvevők köre nyitott; bárkit szívesen látunk, akár szociolingvisztikai előképzettség nélkül, de annak is örülünk, ha valaki társas interakciókból nyert adatainak az elemzését és értelmezését mutatja be a résztvevőknek. Az általunk vizsgált témákról lásd Kutatásaink rovatunkat. Az Olvasókör találkozóit minden hónap második keddjén tartjuk 6-tól, Bodó Csanád (bodo.csanad@btk.elte.hu) és Heltai János Imre (heltai.janos@kre.hu) koordinálásával. A találkozók 70–75 perc időtartamúak.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑